head_Banner
Hlavné produkty spoločnosti: Plastové / oceľové vlečné reťaze, kryty vlnovcov, dopravník triesok, magnetický separátor, chladiaca trubica a ďalšie príslušenstvo k obrábacím strojom.